CISV Nedir?


Çocuklar için uluslararası yaz kampları anlamına gelen CISV bağımsız, kar amacı gütmeyen, hiçbir siyasi ya da dini bağı olmayan, ayrıca çocuklara ve gençlere tüm dünya çapında arkadaşlık kurma şansı veren, değişik kültürleri tanıyıp anlamalarına yardım eden, gönüllülük esasına dayalı bir organizasyondur.


Bu organizasyon, bireylerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeyi, etkili iletişim kurmayı öğrenmelerini, liderlik becerilerine sahip olmalarını sağlar ve ‘’ dünya barışı için dayanışma ‘’ bilincinin oluşmasını teşvik eder. CISV programları kişisel, kültürel, kültürlerarası ve uluslar arası öğrenmeyi desteklemek için planlanmıştır. Bu da bireylerin birbirlerine karşı olumlu bakış açısı ve bilinçli kültürel altyapı kazanmalarına neden olur.

CISV programlarında katılımcıların ve eğiticilerin öğrenme sorumluluğunu paylaştığı bir ortamda; deneyim ile öğrenme şansı sunan aktiviteler, oyunlar, canlandırmalar, müzik, drama ve bunların ardından yapılan değerlendirme ve tartışmalar aracılığı ile ‘’ deneyimsel eğitsel ‘’ model kullanır.

Tüm liderlere zorunlu olan ‘’ liderlik eğitimi ‘’ ise; CISV’nin genel felsefesi ,program içeriği, olası sorunların çözümü, kültürel bilinç,risk yönetimi gibi konuları kapsar.

Arkadaşlığı vurgulayan CISV rekabeti değil,dayanışmayı esas alır.Gençler ve çocuklar sorumluluk alma, ön yargılarının üstesinden gelme,kendilerine güvenme konularında desteklenir.

Programlar interaktif,kültürel farklılıklara duyarlı, birden fazla dilin kullanılmasına açık ve eğlencelidir.Programlara katılacaklar, CISV gönüllüleri tarafından cins,ırk, din, politik etkenler, sosyo-ekonomik geçmiş ve diğer ayırt edici faktörlere bakılmaksızın seçilir.


Türkiye’de CISV

Türkiye CISV kamplarına ilk katılımını 1971 yılında Darmstad kampına katılarak gerçekleştirmiştir. 1971-2010 arası Özel İnal Ertekin Okullarında kurulmuş bir dernek aracılığı ile 11 yaş ve üzeri yaklaşık 1000 gence bu tecrübeyi yaşama imkanı sunmuştur. 2010 yılından itibaren TED Bursa Koleji kampüsünde kurulan ‘’ Uluslar arası CISV Bursa Çocuk Kampları ‘’ derneği aracılığı ile gençlere ulaşmaya devam etmektedir. CISV kamplarındaki barış, liderlik, kültürler arası değişim ve global arkadaşlığın temeli ise geleceğimiz olan gençlere sorunlara barışcıl çözümlerle yaklaşmanın önemini uygulamalarla anlatmaktadır.

Fotoğraflar (96 IBM)